Administracja skarbowa

postheadericon Administracja skarbowa

W okresie Księstwa Warszawskiego zdołano zaledwie dorywczo zorganizować administrację skarbową, naśladując pod względem form wzory francuskie. Natomiast po utworzeniu Królestwa Polskiego zorganizowano władze i urzędy skarbowe. Naczelnym organem skarbowym była Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Miała ona cztery biura (sekretariat, dyrekcję dochodów stałych, dyrekcję dochodów niestałych, dyrekcję kas i rachunkowości). Natomiast zarząd prowincjonalny był skupiony w komisjach wojewódzkich, któiym podlegał wydział skarbowy. Pobór i egzekucja podatków należały do burmistrza i wójtów.

Na ziemiach polskich, zajętych przez państwa zaborcze, obowiązywały trzy różne systemy ustawodawstwa skarbowego. Do nich też była dostosowana organizacja administracji skarbowej. Stan ten nie pozostał bez wpływu na trudności w powstawaniu polskiej administracji skarbowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Status prawny Ministra Skarbu określił po raz pierwszy dekret Rady Regencyjnej ze stycznia 1918 r. Do zadań Ministra Skarbu należało „przygotowanie, a następnie objęcie i zarząd wszelkich spraw wchodzących w zakres skarbowości państwowej oraz polityki finansowej państwa, podatków, ceł, spraw budżetowych, kredytowych, monetarnych i emisyjnych, nadzoru nad zakładami kredytowymi i asekuracyjnymi oraz wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami”. Ten rozległy zakres działania Ministra Skarbu utrzymywał się przez cały okres II Rzeczypospolitej, a nawet był poszerzany.

Organizacja administracji skarbowej ukształtowała się na podstawie ustawy z 1919 r. Obejmowały one samo Ministerstwo Skarbu i podległe mu urzędy. Ministerstwo obejmowało następujące departamenty: ogólny, podatków i opłat skarbowych, akcyz i monopoli, ceł, budżetowy, kasowy, obrotu pieniężnego, likwidacyjny. Ponadto Ministerstwu Skarbu podlegały: państwowy urząd kontroli ubezpieczeń, Prokuratoria generalna Rzeczypospolitej, Komisariat Bankowy, Urząd Długów Państwowych, Mennica Państwowa, Biuro Znaków Wartościowych, Komitet Techniczny, Naczelny Inspektorat Straży Granicznej. Minister Skarbu miał też liczne ciała doradcze o charakterze kolegialnym.

Zostaw Komentarz