Aparat finansowy ministerstw i urzędów celnych

postheadericon Aparat finansowy ministerstw i urzędów celnych

Każda jednostka organizacyjna w postaci ministerstw i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich i urzędów gmin (miast) musi dysponować własnym aparatem finansowym, zajmującym się wewnętrzną gospodarką finansową, na rzecz którego działa dany urząd. Zadania aparatu finansowego wymienionych jednostek są w gruncie rzeczy podobne. Pod względem budżetowym są to bowiem na ogół jednostki budżetowe, będące różnych stopni dysponentami kredytów budżetowych. Mogą one funkcjonować również przy pomocy gospodarstw pomoc-

niczych i środków specjalnych, bądź też korzystać z innych form gospodarki budżetowej. Nie zmienia to faktu, że obowiązują je jednakowe przepisy prawne, czasami tylko bardziej szczegółowo odnoszone do niektórych z nich.

Zadaniem aparatu finansowego wymienionych jednostek jest prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z jej planem finansowym (budżetem), w tym gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych oraz tworzenie i gospodarowanie rezerwami finansowymi. W zakresie gromadzenia dochodów do zadań aparatu finansowego urzędów należy zarówno wymiar i pobór niektórych należności budżetowych (w roli organu podatkowego lub płatnika bądź inkasenta), jak i zaciąganie kredytów i pożyczek oraz działania w zakresie pozyskania dotacji budżetowych. Natomiast w dziedzinie wydatkowania do organu finansowego należy ścisłe przestrzeganie ustaleń planu finansowego i dokonywanie samokontroli wydatkowania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem i w wysokości określonej planem finansowym.

Zostaw Komentarz