Funkcja fiskalna

postheadericon Funkcja fiskalna

Funkcja fiskalna polega na dostarczaniu państwu i innym podmiotom publicznym dochodów, przeznaczonych na realizację ich zadań. Pojęcia funkcji fiskalnej nie należy wiązać z fiskalizmem, który jest wyrazem polityki finansowej, nastawionej na nadmierne obciążenie finansowe podmiotów i ma z reguły pejoratywny wydźwięk.

Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu środków finansowych przez określony fundusz (najczęściej budżetowy) i rozdzielaniu ich (wypłacie) określonym podmiotom.

Można więc stwierdzić, że funkcja ta obejmuje zarówno funkcję fiskalną, jak i rozdział środków na różne zadania i między różne podmioty. Jest ona związana z istotą finansów, a każdy przepływ środków finansowych realizuje tę funkcję. Ma ona, podobnie jak finanse publiczne, obiektywny charakter, gdyż bez niej nie byłby możliwy podział dochodu narodowego.

Czasami można spotkać w literaturze przedmiotu określenia: funkcja roz-dzielcza oraz funkcja regulacyjna finansów publicznych. Ich istota mieści się także w pojęciu funkcji redystrybucyjnej, akcentując dodatkowo pewne cele redystrybucji finansowej, tj. rozdział dochodów w różnych przekrojach bądź regulacja sytuacji finansowej podmiotów lub przebiegu zjawisk społecznych i gospodarczych.

Funkcja stymulacyjna finansów sprowadza się do oddziaływania przy pomocy rozwiązań i strumieni finansowych na zachowanie różnych podmiotów.

Zostaw Komentarz