Katalog podstawowych zasad budżetowych

postheadericon Katalog podstawowych zasad budżetowych

W rozdz. 6.1. wykazywaliśmy, iż zasady budżetowe są wytworem świado-mości ludzkiej i mają charakter postulatów racjonalnej organizacji i działania w dziedzinie gospodarki budżetowej. Wobec wielu koncepcji i sposobów racjonalnego działania w różnych okresach i warunkach, przy niejednoznacznym pojmowaniu „efektywności gospodarki budżetowej”, czy „optymalnego realizowania jej zadań”, katalog zasad budżetowych nie może być jednorodny i zamknięty. Dochodzi tu zresztą dodatkowa kwestia stopnia ogólności. Z istoty zasad budżetowych wynika, że mają to być postulaty ogólne, czy myśli przewodnie dotyczące gospodarki budżetowej, nikt nie jest w stanie jednak określić niezbędnego stopnia tej ogólności. Należy natomiast zauważyć, że im bardziej szczegółowe zasady budżetowe będziemy formułować, tym będzie mogło być ich więcej.

Na sft\ 73 i 74 podajemy przykładowe zestawy zasad budżetowych formuło-wanych przez poszczególnych autorów w krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. Trudno dopatrywać się w ich układzie jakichś prawidłowości poza jedną, iż są one zawsze wyrazem indywidualnych poglądów poszczególnych autorów. Bardziej szczegółowa analiza zaprezentowanych zestawień pozwala stwierdzić, że w państwach socjalistycznych powszechnie formułowano zasadę jedności i zupełności budżetu, nieco rzadziej -równowagi, szczegółowości i jawności. Poszukiwania przez niektóiych autorów zasad oryginalnych, jak np. zgodność z NPSG, centralizm demokratyczny, polityczność – nie zyskały szerszego uznania w nauce.

Zostaw Komentarz