Liberalizacja polityczna

postheadericon Liberalizacja polityczna

Stopniowa liberalizacja polityczna, demokratyzacja i decentralizacja zarzą-dzania oraz szerokie otwarcie Polski na Zachód zaowocowały w drugiej połowie lat siedemdziesiątych powrotem do koncepcji finansów publicznych, które obejmowały o wiele szerszy zakres, niż finanse publiczne w krajach z gospodarką rynkową. Stale rozszerzając swój zakres, finanse publiczne w Polsce zaczęły odgrywać coraz bardziej aktywną rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju.

Przemiany, jakie zachodzą w Polsce od 1990 r. dotyczą także finansów publicznych. Na zmianę ich zakresu i roli wpłynęły głównie takie zjawiska, jak: procesy prywatyzacyjne, upadłość przedsiębiorstw, powołanie samorządu terytorialnego, odejście od planowania gospodarczego w jego dotychczasowym kształcie, restrykcyjna polityka antyinflacyjna, sterowanie procesami społecznymi i gospodarczymi przy wykorzystaniu w szerokim zakresie instrumentów finansowych (w miejsce nakazów administracyjnych).

Chociaż udział sektora państwowego w gospodarce polskiej uległ w ostatnich latach wyraźnemu zmniejszeniu, rola finansów publicznych wydaje się stale wzrastać. W związku bowiem z odrzuceniem państwowego planowania gospodarczego, podstawowym wyznaczeniem rozwoju społecznego i gospodarczego kraju stały się budżety (państwa i samorządu terytorialnego). Realizacja polityki trudnego pieniądza i walki z inflacją uczyniła pieniądz i jego przepływy podstawowymi warunkami realizacji celów gospodarczych i społecznych oraz zaspokajania potrzeb indywidualnych. Powszechność opodatkowania włączyła całe społeczeństwo w procesy redystrybucji dochodu narodowego.

2 komentarze to “Liberalizacja polityczna”

Zostaw Komentarz