Model i funkcjonowanie francuskiego Skarbu Publicznego

postheadericon Model i funkcjonowanie francuskiego Skarbu Publicznego

Model i funkcjonowanie francuskiego Skarbu Publicznego wart jest egzem- plifikacji z bardzo wielu względów, nie należy jednak zapominać, iż jest on jednym z wielu we współczesnych krajach rynkowych. Zarówno rozwiązania, jak i teoria oraz praktyka w poszczególnych z nich znacznie się różnią w omawianym zakresie (zob. N. Gajl, Budżet a Skarb Państwa, Warszawa 1974, zwłaszcza rozdział II.l i IV. 1).Dlatego niżej wskażemy na ważniejsze cechy i problemy wspólne instytucji skarbu państwa oraz jego stosunku do budżetu w krajach zachodnich.

1)W konstytucjach większości krajów zachodnich budżet państwa ma solidne podstawy i szeroką regulację. Nie można tego stwierdzić o instytucji skarbu państwa, która w ustawach zasadniczych w ogóle nie występuje, lub występuje w sposób zdawkowy. Na tę sytuację wpływają niewątpliwie czynniki obiektywne, takie jak duża dynamika instytucji skarbu państwa oraz jego mała podatność na stabilne regulacje konstytucyjne. Pewne znaczenie odgrywają tu jednak niewątpli-wie także względy polityczne, świadomego pozostawiania poza regulacją konsty-tucyjną spraw nie zawsze zgodnych z określonymi zasadami ogólnymi. Można więc stwierdzić ogólnie, że budżet państwa w krajach zachodnich jawi się dzisiaj jako instytucja prawno-polityczna, wyczerpująco uregulowana prawnie, pozostająca pod kontrolą parlamentów. Natomiast skarb państwa i jego operacje pozostawione są regulacjom niższego rzędu lub praktyce będąc zaś domeną rządu traktowane są jako problem techniczno-zarządzeniowy.

Zostaw Komentarz