Obiektywny charakter finansów pubiicznych

postheadericon Obiektywny charakter finansów pubiicznych

Pojmowanie finansów publicznych jako publicznych zasobów pieniężnych, operacji tymi zasobami i norm prawa ich dotyczących czyni z finansów publicznych zjawisko historyczne, powstałe na określonym etapie rozwoju ludzkości, wraz z pieniądzem i instytucjami publicznymi. We współczesnym świecie trudno jednak wyobrazić sobie funkcj onowanie społeczeństwa i podział dochodu narodowego bez finansów publicznych. Można stwierdzić, że ich istnienie jest niezależne od woli i chęci ludzkich, a więc, że ich występowanie jest obiektywną koniecznością. W tym właśnie sensie finanse publiczne mają obiektywny charakter.

Przez funkcje finansów publicznych należy rozumieć zespół stawianych przed nimi jednorodnych zadań. Niektórzy Autorzy zwracają uwagę na fakt, że finanse publiczne zawsze spełniały i spełniają zadania polityczne, dlatego wyróżniają ich funkcje polityczne i ekonomiczne (zob. M. Weralski, Socjalistyczne instytucje finansowe, Warszawa 1979, s. 17 i nast.)

– dostarczanie podmiotom publicznym środków finansowych na realizację ich zadań (funkcja fiskalna)

– redystrybucja finansowa (funkcja redystrybucyjna)

– oddziaływanie na stosunki społeczne, a zwłaszcza gospodarcze (funkcja stymulacyjna)

– ewidencja i kontrola przebiegu procesów gospodarczych (funkcja ewi- dencyjno-kontrolna).

Zostaw Komentarz