OBOWIĄZEK I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

postheadericon OBOWIĄZEK I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

Odróżnianie obowiązku i zobowiązania podatkowego. Sposoby powstawania zo-bowiązań podatkowych a metody wymiaru podatku. Efektywne i nieefektywne wygasanie zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność za zobowiązania podat-kowe.

Obowiązek podatkowy jest określony w dyspozycji normy prawa podatko-wego. Powstawanie, zmiana lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego zależą od istnienia faktów prawnych (zachowań lub zdarzeń), z którymi prawo podatkowe łączy powstanie skutków prawno-podatkowych. Poszczególne ustawy podatkowe określają, kiedy i w jakich okolicznościach powstaje obowiązek podatkowy. Zdarzenia lub zachowania, z którymi prawo łączy powstanie obowiązku podatkowego są prawno-podatkowymi stanami faktycznymi. Ustawowe ujęcie stanów faktycznych wskazuje na przedmiot i podmiot opodatkowania. Na tej podstawie możemy ocenić, że podmiot P osiągający dochód D ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego Pd.

Tak sformułowana norma ma charakter ogólny, brzmi ona bowiem tak: „każdy kto osiąga dochód ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego”. Norma ta jest podstawą abstrakcyjnego stosunku prawnego. Nie wskazuje na to, że podmiotem P jest Jan Kowalski lub spółdzielnia „Daremny trud”. Nie określa też, w jakiej wysokości podmiot P ma zapłacić podatek Pd. W tym celu konieczne jest nawiązanie konkretnego stosunku podatkowego, w którym dojdzie do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy odnosi się do konkretnego podmiotu (np. do Jana Kowalskiego), a następnie po sprawdzeniu wszystkich pozostałych elementów konstrukcji podatku może dojść dopiero do określenia wysokości zobowiązania podatkowego konkretnego podmiotu podatkowego w odniesieniu do konkretnego rodzaju podatku.

Zostaw Komentarz