Opodatkowanie przychodów

postheadericon Opodatkowanie przychodów

Wstępną fazę opodatkowania stanowią przychody. Powstają one w wyniku wykonywania działalności gospodarczej poza rolnictwem i w rolnictwie. Specyfika osiągania przychodów w rolnictwie i poza rolnictwem, a także odmienne możliwości i sposoby obliczania przychodów z obydwu rodzajów działalności sprawiają, że formy prawne opodatkowania muszą być także inne.

Opodatkowanie przychodów poza rolnictwem może przebiegać także w różny sposób. Można bowiem sięgać podatkiem do każdej fazy obrotu (tzw. podatek wielofazowy), bądź też tylko jednej, wybranej fazy obrotu (tzw. podatek jednokrotny). Podatki przychodowe są zwykle podatkami cenotwórczymi, tzn. ich wysokość mieści się w cenie zbywanego towaru lub usługi, przez co są one nie tylko przerzucalne na nabywcę, lecz prowadzą również do powstawania tzw. lawiny podatkowej. Dla jej uniknięcia wprowadza się różne rozwiązania, które najczęściej przyjmują postać podatku od wartości dodanej lub podatku od towarów i usług. Konstrukcje te umożliwiają odliczenie z podstawy opodatkowania bądź kosztu nabycia towaru przez podatnika, bądź też dają możliwość odliczenia z podstawy opodatkowania podatku tkwiącego w cenie nabytego towaru i zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu.

Zróżnicowanie konstrukcji prawnych podatków przychodowych może ponadto wynikać z tego, iż mogą one obejmować tylko przychody uzyskiwane z działalności zawodowej o charakterze stałym, bądź też odnosić się do wszystkich przychodów, niezależnie od tego przez kogo i jak zostały osiągnięte.

Zostaw Komentarz