owiele większe możliwości manewru, niż podmioty prywatne

postheadericon owiele większe możliwości manewru, niż podmioty prywatne

-postępu technicznego. Jest on przeważnie związany z koniecznością szybkiej modernizacji i dodatkowych wydatków publicznych. Dlatego w okresie wielkich skoków technologicznych (np. rewolucje przemysłowe, badania kosmosu, koncepcje wojen gwiezdnych) wydatki publiczne gwałtownie rosną

-postępu cywilizacyjnego, który można rozumieć jako postęp w warunkach życia (jakości życia) obywateli. Niewątpliwie twórczy wkład do tego postępu wniosły swego czasu kraje socjalistyczne, pod wpływem których wiele krajów zachodnich unowocześniło swoją politykę społeczną. To wprawdzie spowodowało istotny i trwały wzrost wydatków publicznych w tych krajach, zapewniło im jednak względnie harmonijny rozwój społeczny i ekonomiczny.

Wszystkie ekipy rządzące muszą się też liczyć z faktem, że możliwe dzięki wydatkom publicznym zdobycze socjalne społeczeństwa stanowią „fakt społeczny”, który nie może być zmieniony zbyt gwałtownie bez naruszenia harmonii rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Na zakończenie należy podkreślić też fakt, że wielkość wydatków publicz-nych w danym miejscu i czasie może być wprawdzie zdominowana przez jeden czynnik zasadniczy, z reguły jest jednak wypadkową wielu czynników, z których ważniejsze, ale tylko przykładowo, zostały omówione wyżej.

Zostaw Komentarz