Podatek akcyzowy

postheadericon Podatek akcyzowy

Jest pobierany od 5 lipca 1993 r. po wejściu w życie ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Wprowadzenie podatku akcyzowego pozostaje w ścisłym związku z uchyleniem podatków obrotowych i wprowadzeniem podatku od towarów i usług. Jak wiemy, przyjęto w nim zaledwie trzy stawki, podczas gdy w podatku obrotowym było ich kilkadziesiąt. Towary, do których opodatkowania stosowano wysokie stawki podatku obrotowego dawały z tego tytułu ogromne wpływy do budżetu. Tymczasem zastosowanie do tej grupy towarów powszechnej stawki podatku od towarów i usług spowodowałoby znaczne zmniejszenie ich obciążenia podatkiem. Konieczne stało się więc wprowadzenie do opodatkowania wąskiej grupy towarów podatku akcyzowego. Lista tych towarów jest ujęta w odrębnych załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 roku w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 12, poz. 44). Zawierają one tabelę stawek podatku akcyzowego dla niektórych wyrobów akcyzowych produkowanych w kraju (17 pozycji towarów i grup towarów) oraz tabelę stawek podatkowych dla niektórych towarów akcyzowych (27 pozycji towarów lub grup towarów).

Podmiotami podatkowymi są wyłącznie producenci i importerzy. Podatek ten obciąża cenę wyrobu i jest płacony jeszcze przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Potem zostanie on obciążony podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem opodatkowania są – podobnie jak w podatku od towarów i usług – sprzedaż i zamiana wyrobów akcyzowych, a także ich import oraz przekazanie i darowizna, a nadto tzw. nadmierne ubytki lub zawinione niedobory.

Zostaw Komentarz