Podatek dochodowy od osób fizycznych

postheadericon Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jest pobierany na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416., zm. Nr 134, poz. 646). Ma powszechny charakter. Sięga bowiem po wszelkie dochody z różnych źródeł, w tym zarówno pochodzących z pracy, jak i z kapitału i praw majątkowych, a także od dochodów fundowanych (stypendia, emerytury, zasiłki, renty). Nie obejmuje jedynie przychodów, które wynikają z czynności nie mogących być przedmiotem skutecznej prawnie umowy. Nie dotyczy też przychodów objętych innymi podatkami (np. z działalności rolniczej i leśnej oraz podlegających przepisom podatku od spadków i darowizn). Opodatkowaniu podlegają natomiast przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W sprzeczności z powszechnym charakterem podatku dochodowego od osób fizycznych nie pozostają liczne zwolnienia zastosowane w tym podatku. Są one zresztą stosowane z różnych powodów, np. ze względu na szczególny charakter niektórych przychodów (np. odszkodowania i ekwiwalenty, diety itp.), ze względów społecznych (np. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, kombatantów i osób niepełnosprawnych), ze względów stymutacyjnych (np. przychody ze sprzedaży gruntów i budynków mieszkalnych w celu budowy lub nabycia innego budynku, zwolnienie opodatkowania odsetek od wkładów oszczędnościowych, obligacji i innych papierów wartościowych, a także zwolnienie przychodów z dywidendy celem przeznaczenia jej na zakup udziałów lub akcji w innych spółkach), a także ze względu na nadzwyczajny charakter niektórych przychodów (np. wygranych z gier losowych i totalizatorów sportowych, nagrody państwowe).

Zostaw Komentarz