Podatek dochodowy

postheadericon Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym: jego konstrukcja, wymiar i pobór nawiązują bardzo silnie do osoby podatnika. Pod względem podmiotowym konstrukcje opodatkowania dochodu mogą być bardzo różne, zależnie od tego kim jest podatnik, czym zajmuje się, skąd czeipie dochody itd. Daje się temu wyraz w odrębnych konstrukcjach podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, a także w specjalnych konstrukcjach prawnych dotyczących opodat-kowania niektórych osób prawnych (np. spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych) lub osób fizycznych (np. opodatkowanie małżonków).

Dla obliczenia wysokości dochodu trzeba posługiwać się katalogiem kosztów potrącalnych. Na ogół nie obejmują one wszystkich rodzajów kosztów ekonomicznych i finansowych, lecz jedynie te, które wymienił ustawodawca. Zasada ta pozwala czynić z podatku dochodowego ważny element prowadzenia polityki podatkowej w sferze pozafinansowej (np. w zakresie budownictwa mieszkaniowego, gromadzenia oszczędności pieniężnych w bankach).

Podatek dochodowy jako podatek osobisty wymaga znacznej indywidualizacji wymiaru. Stąd też koszty jego wymiaru i poboru są na ogół znaczne. Prawodawca stara się je zmniejszyć przerzucając na podatnika lub płatnika liczne obowiązki związane z obliczeniem i wpłaceniem podatku. Uznaje się to zresztą za metodę o walorach wychowawczych w stosunku do podatnika.

Zostaw Komentarz