Podatek od gier

postheadericon Podatek od gier

Z podatków obrotowych wyodrębniono opodatkowanie przychodów osiąga-nych przez podmioty urządzające gry i prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Są one podatnikami podatku od gier, który wprowadzono do naszego systemu podatkowego na podstawie ustawy z 29.07.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz¦ U. Nr 68, poz¦ 341 zm. z 1993 r. Nr 28, poz. 127).

Przedmiotem podatku jest prowadzenie gier losowych i zakładów wzaje-mnych. Natomiast podstawę opodatkowania oblicza się – w zależności od rodzaju gry lub zakładu – od wpływów osiągniętych z tego tytułu. Są to sumy brutto. Wysokość podatku oblicza się za pomocą stawki podatkowej. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju gry i wynoszą: 10%, 15% i 45%.

Podatnicy podatku od gier są jednocześnie płatnikami tego podatku i z tego tytułu mają obowiązki dotyczące nie tylko obliczenia podatku i odprowadzenia na właściwy rachunek, lecz także prowadzenia rejestru podatku oraz rocznych rozliczeń podatku (rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.1992 r. Dz.U. z 1993 r. Nr 1, poz. 3).

Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa, z tym, że wpływy z podatku od zakładów wzajemnych polegających na odgadywaniu wyników sportowych pozostawia się w dyspozycji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej.

Zostaw Komentarz