Podatek od posiadania psów

postheadericon Podatek od posiadania psów

Polski system podatkowy ma kilka rozwiązań hańbiących ten system. Należy do nich zaliczyć m.in. opodatkowanie rent, stypendiów i nagród (pozapaństwowymi). Przebija je jednak uparcie utrzymywanie podatku od posiadania psów. Poda

wanie argumentów fiskalnych i poza fiskalnych mających uzasadniać celowość tego podatku jest żałosne, podobnie zresztą jak nasz stosunek do zwierząt wśród społeczeństw mało cywilizowanych.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne posiadające psy. Zwolnieni są jednak: 1) członkowie obcego personelu konsularnego (na zasadach wzajemności) 2) osoby kalekie, gdy pies stanowi pomoc dla niewidomych, głuchoniemych i niedołężnych 3) osoby w wieku powyżej 70 lat, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe 4) osoby posiadające gospodarstwo rolne (nie więcej niż dwa psy).

Przedmiotem i podstawą opodatkowania jest fakt posiadania psa. Jest on przez nas traktowany jako pewne dobro o charakterze luksusu, skoro ustawodawca wprowadza obowiązek płacenia podatku od jego posiadania.

Stawki podatku są proporcjonalne, ustalane kwotowo przez rady gminy, przy czym ich górna granica nie może przekroczyć kwoty 133.252 zł rocznie od jednego psa. Rady gmin mogą wprowadzać także inne zwolnienia oraz ustalać terminy płatności podatku. Wpływy z jego tytułu zasilają bowiem dochody budżetów gmin.

Zostaw Komentarz