Podstawowe problemy planowania finansowego

postheadericon Podstawowe problemy planowania finansowego

Które z planów: rzeczowe czy finansowe są ważniejsze? Jeszcze w latach sześćdziesiątych wielu naszych specjalistów i polityków głosiło pogląd o bezwzględnym priorytecie planów rzeczowych nad finansowymi. Konsekwencją tego było instrumentalne traktowanie tych ostatnich i mechaniczne dostosowywanie ich do planów rzeczowych. Następnie, w krajach socjalistycznych przeważał pogląd o równorzędności tych planów, chociaż w prakryce znaczenie planów rzeczowych było ciągle większe. W ostatnim czasie w Polsce i kilku innych państwach postsocjalistycznych, wskutek kryzysu planowania gospodarczego, pojawił się pogląd o priorytecie planów finansowych. W praktyce prowadzi to nawet do nieuchwalania planów gospodarczych, przy przekonaniu o zupełnej wystarczalności planów finansowych dla właściwego rozwoju gospodarki.

W krajach socjalistycznych ten spór mial zawsze w znacznym stopniu charakter ideologiczny. Wiele krajów zachodnich stosuje planowanie rozwoju całej gospodarki lub niektórych jej części, uznając to za konieczne i oczywiste. Plany gospodarcze mają tam najczęściej charakter rzeczowo-finansowy, przy czym aspekty finansowe odgrywają tam szczególną rolę (służą maksymalizacji efektywności działania lub mierzeniu tej efektywności).

Zostaw Komentarz