PODSTAWY PRAWNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

postheadericon PODSTAWY PRAWNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Prawo o dochodach budżetowych jest na ogół zaliczane do szeroko rozumia-nego prawa budżetowego, chociaż nie brak jest również poglądów odmiennych, traktujących odrębnie prawo podatkowe, prawo celne, prawo o opłatach itd. Ustalenia te nie mają zresztą większego znaczenia. Z merytorycznego bowiem punktu widzenia na prawo o dochodach budżetowych składają się bowiem trzy grupy przepisów prawnych (ustrojowe, materialne i formalne). Normy ustrojowe określają podział kompetencji prawnych w dziedzinie stanowienia przepisów prawnych

odochodach budżetowych oraz wyznaczają organy administracji dochodów bu-dżetowych, określając ich kompetencje i ustrój. Normy materialne regulują konstrukcje prawne poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych. Normy formalne, określając procedurę wymiaru i poboru oraz egzekucji i represji, służą realizacji norm materialnych prawa o dochodach budżetowych.

Pod względem legislacyjnym przepisy prawa o dochodach budżetowych są bardzo rozległe. Regulują one różne zagadnienia, o różnym stopniu stabilności i przez to znajdują odzwierciedlenie w różnych aktach prawnych. Wyłania się przeto pytanie: czy możliwa jest kodyfikacja prawa o dochodach budżetowych, na podstawie której nauka i praktyka skłonne są zwykle traktować pewien kompleks zagadnień jako dział (gałąź) prawa? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wymaga rozwikłania wielu kwestii.

Zostaw Komentarz