Pojęcie finansów publicznych

postheadericon Pojęcie finansów publicznych

Finanse publiczne a finanse prywatne. Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych. Obiektywny charakter finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. System finansowy. Finanse publiczne jako przedmiot badań nauk finansowych.

Określenie finansów publicznych jest sprawą skomplikowaną i kontrowersyjną. Występują tu duże różnice poglądów. Dlatego niektórzy Autorzy w ogóle odrzucają sens precyzyjnego definiowania finansów. Np. S. Bolland uważa, że żadna z definicji nie może oddać istoty finansów i dlatego nie definiuje tego pojęcia {Wstęp do nauki finansów, Warszawa 1976, s. 5 i nast.) Jest to jednak stanowisko raczej odosobnione w naszej literaturze. Także w krajach zachodnich spotyka się bardzo różne definicje finansów.

Według S. Bollanda – finanse są to zjawiska i procesy pieniężne. Tam gdzie nie występuje pieniądz, w gospodarce bezpieniężnej, naturalnej, nie ma również finansów.

Według J. Harasimowicza – finanse są to stosunki społeczne, powstające w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Według L. Kurowskiego – należy używać nie pojęcia „finanse” lecz „gospodarka finansowa”. Przez tę ostatnią Autor rozumie: „posługiwanie się pieniądzem” (Wstęp do nauki prawa finansowego, Warszawa 1982, s. 7). ‚

Według M. Weralskiego – finanse to pieniężna forma podziału dochodu narodowego. P. M. Gaudemet uważa, że finanse publiczne stanowią gałąź prawa publicznego, której przedmiotem jest badanie norm dotyczących publicznych zasobów pieniężnych oraz operacji tymi zasobami.

W oparciu o te definicje należy przyjąć, że: Finanse są to zasoby pieniężne, operacje oraz normy prawne ich dotyczące, zaś finanse publiczne – to publiczne zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujące.

Zasadnicze różnice między finansami publicznymi a finansami prywatnymi wynikają z faktu, „że równowaga finansów prywatnych i przemieszczenia prywatnych zasobów są kształtowane przez prawa gospodarki rynkowej, takie jak prawo podaży i popytu na rynku kapitałowym, które określają stopę procentową, natomiast równowaga finansów publicznych i przemieszczenia zasobów publicznych są zdominowane przez interwencję państwa i wyznaczone przez władzę państwową” (P. M. Gaudemet, Finanse publiczne, Warszawa 1990, s. 31).

Zostaw Komentarz