Pojęcie i systematyka administracji finansów publicznych

postheadericon Pojęcie i systematyka administracji finansów publicznych

Pojęcie „administracji” obejmuje na ogół organizowanie zadań, które odbywa się na podstawie norm prawnych i jest realizowane w drodze czynności prawnych i faktycznych. W znaczeniu podmiotowym pojęcie to obejmuje osobę lub częściej zorganizowany zespół osób (jednostkę organizacyjną), któremu powierza się administrowanie. Nie inaczej wypada rozumieć także pojęcie „administracji finansów publicznych”, w którym wskazanajest sfera działania administracji (finanse publiczne). Funkcją administracji finansów publicznych jest realizowanie zadań państwa lub samorządu terytorialnego w dziedzinie gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych. Działanie administracji finansów publicznych jest więc fragmentem publicznej działalności finansowej.

Określenie „administracji finansów publicznych” jest pojęciem zbiorczym, stosowanym dla ujęcia różnych osób i jednostek organizacyjnych, których zadanie polega na realizacji funkcji administracji w sferze finansów publicznych. Na określenie administracji finansów używa się również (równolegle) innych terminów, jak np. organy finansowe, aparat finansowy, aparat finansowo-księgowy, służby finansowe, organy fiskusa itp. Są to określenia, które nie wyjaśniają istoty definiowanego obiektu, a przez to ich przydatność jest ograniczona. Tymczasem z pojęciem „administracji finansów publicznych” łączymyjedynie te podmioty, które dla realizacji zadań państwa lub samorządu terytorialnego w sferze publicznej działalności finansowej zostały prawnie wyposażone w kompetencje (upoważnienia i obowiązki).

Zostaw Komentarz