Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa finansowego

postheadericon Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa finansowego

Normy prawa finansowego. Źródła prawa finansowego. Uprawnienia i obowiązki finansowo-prawne. Podmioty prawa finansowego i stosunki finansowo-prawne. Postępowanie finansowe. Akt finansowo-prawny. Zasady prawa finansowego.

Termin „prawo finansowe” jest stosowany w Polsce stosunkowo niedawno. Jeszcze bowiem do 1950 r. częściej używano zwrotu „prawo skarbowe”. W innych krajach sytuacja była podobna. Można z pewnym uproszczeniem przyjąć, że na gruncie b. państw socjalistycznych przyjęła się nazwa „prawo finansowe”, natomiast w państwach kapitalistycznych pojęcie to nie było w zasadzie używane, a w każdym bądź razie nie w znaczeniu, w jakim wyrażano je w b. krajach socjalistycznych. Rozbieżności te są jednak pozorne. Wiążą się one bowiem z pojmowaniem finansów publicznych (społecznych), które jako istotny fragment stosunków społecznych wymagają regulacji prawnej. Odnosi się ona do publicznej działalności finansowej. W krajach kapitalistycznych jest to działalność państwa i gmin (samorządu terytorialnego). W krajach socjalistycznych była to wyłącznie działalność państwa, oparta na zasadach jednolitości własności i władzy państwowej.

Tak więc jak różny był zakres publicznej działalności finansowej w obydwu typach państw, tak różne były zakresy finansów publicznych oraz związanych z nimi regulacjami prawnymi. Te ostatnie można obejmować nazwą zbiorczą typu „prawo finansowe” lub wcześniej stosowaną nazwą „prawa skarbowego”. Można jednak przyjmować inne konwencje językowe.

Zostaw Komentarz