Postępowanie finansowe. Akt finansowo-prawny

postheadericon Postępowanie finansowe. Akt finansowo-prawny

Ustalenie w normie prawnej uprawnień i obowiązków finansowo-prawnych nie jest celem samym w sobie. Cele założone przez ustawodawcę w normach prawa finansowego wymagają realizacji tych norm. Oznacza to konieczność konkretyzacji uprawnień i obowiązków podmiotów prawa finansowego. Proces ten polega na odniesieniu uprawnień i obowiązków do konkretnych (imiennie oznaczonych) osób lub jednostek organizacyjnych, które znalazły się w sytuacji, z którą prawo finansowe łączy powstanie dla tych osób lub jednostek uprawnień i obowiązków finansowo-prawnych. Jest to domena postępowania finansowego.

W znaczeniu prawnym mianem postępowania finansowego określa się prawnie zorganizowane działania wyznaczonych przez ustawodawcę podmiotów (najczęściej organów państwowych), służące rozstrzygnięciu (ustaleniu istnienia oraz konkretyzacji) indywidualnych uprawnień i obowiązków finansowo-pra- wnych imiennie oznaczonych podmiotów prawa finansowego. Postępowanie finansowe toczy się (jest prowadzone) przed wyznaczonym organem państwa, który rozstrzyga o przedmiocie postępowania. Służy ono realizacji norm materialnych prawa finansowego. Wyodrębnienie postępowania finansowego z całokształtu postępowań prawnych następuje ze względu na prawno-finansowy charakter uprawnień i obowiązków, które w toku tego postępowania podlegają ustaleniu i skonkretyzowaniu w odniesieniu do indywidualnego podmiotu prawa finansowego. Pojęcie postępowania niesłusznie jest utożsamiane z procesem finansowym oraz z procedurą finansową bądź z techniką finansową. Pomimo pewnej zbieżności są to bowiem zjawiska odrębne.

Zostaw Komentarz