Problemy wykładni (interpretacji) prawa podatkowego

postheadericon Problemy wykładni (interpretacji) prawa podatkowego

Obowiązki podatników i płatników związane z wymiarem i realizacją zobowiązań podatkowych. Obowiązki organów podatkowych związane z wymiarem i realizacją zobowiązań podatko-wych. Ustalanie zobowiązania podatkowego w drodze postępowania podatkowego zakończonego wydaniem decyzji podatkowej. Kontrola orzeczeń podatkowych. Egzekucja zobowiązań podatkowych. Postępowanie karne skarbowe w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń podatkowych.

Stosowanie prawa podatkowego wymaga jego wykładni. Biorąc pod uwagę fakt, że stan legislacyjny polskiego prawa podatkowego nie jest oceniany najwyżej, a także i to, że interpretatorzy nie są zawsze należycie przygotowani do wykładni prawa, jak i fakt, że w interpretacji prawa podatkowego zajmują często punkt widzenia podyktowany własnym interesem, wykładnia prawa podatkowego urasta do rangi problemu. W skrajnych wypadkach bieg sprawy podatkowej pokazuje na różne wyniki interpretacji przepisów prawa podatkowego przez podatnika, a następnie przez organy podatkowe I i II instancji, aż do NSA i ewentualnie także Sądu Najwyższego. Potem zaś okazuje się, że poszczególne orzeczenia są również niejednolicie głosowane przez przedstawicieli nauki.

Celem interpretacji jest ustalenie znaczenia tekstów prawnych, a więc odkodowanie zawartych w nich norm postępowania, które jak należy zakładać prawodawca ustanowił w sposób świadomy i w określonym celu. Interpretacja prawa ma zatem ustalić odpowiedzi na pytanie: kto, co i w jakich okolicznościach powinien czynić?

Zostaw Komentarz