Rodzaje podatków i ich klasyfikacja

postheadericon Rodzaje podatków i ich klasyfikacja

Nie istnieje jeden tylko podatek, chociaż idea taka pojawiła się w przeszłości i była głoszona przez fizjokratów. Ze względów poznawczych, a także ze względu na różne właściwości podatków wyróżnia się różne ich rodzaje. Na podstawie zaś kilku kryteriów przeprowadza się różne klasyfikacje podatków. Poznajmy najważniejsze z nich.

W klasycznej nauce finansów publicznych posługiwano się podziałem po-datków na osobiste (osobowe) i rzeczowe. Konstrukcja podatku osobistego cha-rakteryzuje się tym, że na pierwszym planie znajduje się osoba podatnika. To ze względu na nią i jej właściwości psychofizyczne, zawodowe, społeczne itp. wpro-wadzono podatek, a następnie unormowano jego konstrukcję. Klasycznym przy-kładem podatku osobistego jest podatek dochodowy, a w dużej mierze także podatek majątkowy. Konstrukcja podatku rzeczowego charakteryzuje się tym, że na pierwszym planie uwagi ustawodawcy znajduje się przedmiot opodatkowania (rzecz), nie zaś osoba podatnika. Przedmiotowe ujęcie konstrukcji podatku abstrahuje więc od osoby podatnika, podporządkowuje wymiar i pobór podatku właściwościom obiektu opodatkowania. Można przyjąć, iż to głównie ze względu na przedmiot wprowadzono opodatkowanie. Klasycznym przykładem jest konstrukcja podatku rolnego oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków przychodowych.

<

Do najstarszych podziałów podatków należy podział na podatki bezpośrednie i pośrednie.

One Response to “Rodzaje podatków i ich klasyfikacja”

Zostaw Komentarz