System finansowy

postheadericon System finansowy

Za J. Harasimowiczem przyjmujemy, iż system finansowy jest to: ogół zasad i instytucji finansowych stworzonych przez obowiązujące w danym państwie i w danym czasie prawo finansowe (Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977, s. 26-27).

Zarówno względnie proste do określenia pojęcie „zasad”, jak i bardziej skomplikowane określenie „instytucji finansowych” są utworzone drogą abstrakcyjnego rozumowania i grupowania norm prawa finansowego. Należy jednak zawsze pamiętać, iż system finansowy jest wytworem prawa finansowego, wytworem w sensie merytorycznym. Formalnie zaliczamy bowiem do niego zarówno konstrukcje zapisane wprost w przepisach prawa finansowego, np. pojęcie środków trwałych, jak i konstrukcje i pojęcia wypracowane przez naukę w oparciu o obowiązujące prawo, np. progresja podatkowa.

W powyższym sensie system finansowy tworzą zarówno konstrukcje prawne typu: podatnik (instytucja finansowa) winien zapłacić określony podatek (zasada finansowa), jak i bliższe intuicyj-nemu pojmowaniu – Minister Finansów (instytucja finansowa) ma prawo wprowadzać ulgi i zwol-nienia w określonym podatku (zasada finansowa).

Tak więc finanse są kategorią ekonomiczną, istniejącą niezależnie od woli ludzkiej (obiektywną) natomiast system finansowy jest kategorią prawną, będącą wytworem człowieka, wyinterpretowaną z prawa finansowego.

Zostaw Komentarz