Wieloletnie planowanie finansowe

postheadericon Wieloletnie planowanie finansowe

Zagadnienie wieloletniego planowania finansowego od wielu lat jest podnoszone zwłaszcza w nauce byłych państw socjalistycznych. Podkreślano, że ponieważ bilanse syntetyczne i finansowe są metodą koordynacji całości planów gospodarczych, słusznym jest postulat teoretyczny o konieczności odpowiednio długofalowego planowania finansowego. Za potrzebą opracowywania wieloletnich planów finansowych przytacza się następujące argumenty:

-planowanie roczne w sposób sztuczny „przerywa” ciągłość różnorodnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Ciągłość tę lepiej oddają plany wieloletnie

-wieloletnie plany finansowe chroniłyby przed konstruowaniem wieloletnich planów gospodarczych o niezrównoważonej strukturze, zabezpieczając proporcjonalny i ciągły rozwój gospodarki.

Postulat wieloletniego planowania finansowego starano się zrealizować w praktyce w niektórych państwach socjalistycznych. Pewne pozytywne rezultaty osiągnęły w tym zakresie Węgry i Jugosławia. W Polsce, w latach siedemdziesiątych przeprowadzono nieudany eksperyment z budżetami wieloletnimi w kilku województwach. Prawo budżetowe z 1984 r. wprowadziło obligatoryjny system wieloletniego planowania budżetowego (bilans szacunkowy dochodów budżetowych oraz bilans finansowy państwa – na szczeblu centralnym i plany finansowania zadań – na szczeblu wojewódzkim i podstawowym). Po trzech latach obowiązywania odnośne przepisy zostały jednak uchylone, a przydatność opracowanych planów wieloletnich okazała się wątpliwa.

Przyczyną niepowodzeń praktyki wieloletniego planowania finansowego w Polsce była niestabilność założeń polityki społecznej i gospodarczej, wysoka inflacja, brak konsekwencji oraz prymitywizm metod i technik planowania finansowego.

Należy przy tym podkreślić, że w krajach zachodnich często występują elementy wieloletniego planowania i programowania finansowego. Wieloletnie plany finansowe nie występują tam jednak z reguły jako odrębna instytucja.

One Response to “Wieloletnie planowanie finansowe”

Zostaw Komentarz