WYBRANE ZAGADNIENIA WYDATKOWANIA PUBLICZNEGO

postheadericon WYBRANE ZAGADNIENIA WYDATKOWANIA PUBLICZNEGO

Zjawisko wzrostu wydatków publicznych. Prawo Wagnera. Przyczyny wzrostu wydatków publicznych. Skutki wzrostu wydatków publicznych. Inne problemy wydatkowania publicznego

Zjawisko wzrostu wydatków publicznych. Prawo Wagnera. W okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, w którym funkcje państwa sprowadzano do „nocnego stróża”, zabezpieczającego życie społeczne „…przed gwałtownym atakiem bądź to zewnętrznym, bądź wewnętrznym”, wydatki publi-czne miały niewielkie znaczenie. Zarówno nauka, jak i polityka zmierzały do ich maksymalnego ograniczenia, uznając w skrajnych przypadkach, że „każda cząstka wydatków, wykraczająca poza absolutną konieczność, nakazująca utrzymanie porządku społecznego oraz przygotowanie obrony przed obcym atakiem, stanowi marnotrawstwo i jest niesłusznym i dotkliwym obciążeniem nałożonym na publi-czność”. (Sformułowanie H. Parnella, cytowane za: H. Dalton, Nauka skarbowości, Warszawa 1948, s. 173).

W XIX w. kraje kapitalistyczne stopniowo w coraz szerszym zakresie uznawały konieczność dokonywania wydatków publicznych nie tylko na zapew-nienie bezpieczeństwa i porządku, ale także na „uczynienie tego zabezpieczonego

iuporządkowanego życia bardziej wartościowym czy to z ekonomicznego, czy też nieekonomicznego punktu widzenia”. (H. Dalton, op.cit., s. 178).

Zostaw Komentarz