Zakres finansów publicznych

postheadericon Zakres finansów publicznych

Ewolucja roli finansów publicznych w krajach z gospodarką rynkową. Ewolucja roli finansów publicznych w Polsce powojennej. Oroli (znaczeniu) finansów publicznych decyduje zarówno ich zakres (mierzony udziałem w dochodzie narodowym), jak i sposób realizacji poszczególnych funkcji finansów. Wcześniej stwierdzono, że funkcja redystrybucyjna finansów wiąże się z samą ich istotą, więc zakres redystrybucji finansowej rzutuje bezpośrednio na znaczenie funkcji redystrybucyjnej finansów publicznych. Często jednak – i to z różnych powodów – może okazać się, że takiej sytuacji towarzyszy niewielka rola funkcji stymulacyjnej. Dlatego rola finansów publicznych jest tym większa, im większy jest ich zakres i znaczenie funkcji stymulacyjnej.

Powyższy pogląd potwierdzają doświadczenia ostatnich dziesięciu lat zarówno w krajach socja-listycznych, jak i kapitalistycznych. W tych pierwszych zakres finansów publicznych był bardzo szeroki, obejmując czasami redystrybucję ponad 90% dochodu narodowego. Jednakże znaczenie ich funkcji stymulacyjnej było marginalne, niewielka była też rola finansów publicznych w polityce gospodarczej i społecznej. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem znaczenia funkcji stymulacyjnej finansów, przy ciągle dużym ich zakresie, wzrosła poważnie rola finansów publicznych w tych krajach. W państwach kapitalistycznych z kolei, gdzie finanse publiczne mają stosunkowo ograni-czony zakres (ich operacje wynoszą z reguły 30-40% dochodu narodowego), ich rola jest poważna głównie ze względu na znaczenie funkcji stymulacyjnej.

Zostaw Komentarz