Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych

postheadericon Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych

Ze względu na szeroki zakres sektora uspołecznionego w państwach socja-listycznych – wszystkie operacje finansowe przeprowadzane przez uspołecznione instytucje i jednostki organizacyjne zaliczano do finansów publicznych. W

doktrynie zakres przedmiotowy i podmiotowy finansów publicznych podlegał z biegiem czasu rozszerzaniu (np. dopiero na pewnym etapie finanse spółdzielczości zaczęto zaliczać do finansów publicznych, potem zaliczono do nich także finanse organizacji społecznych).

Przedmiotowo, przyjmowano niemalże powszechnie, że finanse publiczne w państwach socjalistycznych obejmują: Wymienione elementy nazywano często dziedzinami, działami lub częściami finansów publicznych w socjalizmie. Elementy te różnią się zwrotnością lub bezzwrotnością operacji finansowych oraz scentralizowanym badź zdecentrali-zowanym charakterem organizacji gospodarki finansowej. Kryteria te można jednak stosować w wielkim uproszczeniu i raczej wyłącznie dla celów porządkująco- dydaktycznych.

W systemie gospodarki rynkowej między poszczególnymi Autorami występują znaczne różnice poglądów co do wewnętrznego podziału finansów publicznych. W dużym uproszczeniu można więc stwierdzić, że finanse publiczne w gospodarce rynkowej obejmują:

-organizację finansową państwa

-opracowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu lub ustawy finansowej oraz kontrolę ich wykonania

-dochody publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i pożyczek publicznych

-wydatki publiczne

-organizację i operacje skarbu publicznego (państwa)

-organizację finansową i operacje finansowe zdecentralizowanych związków publicznych (samorząd terytorialny, banki publiczne, przedsiębiorstwa publiczne, publiczne zakłady ubezpieczeniowe).

Zostaw Komentarz